Een goede methode om natuurlijke vijanden gemakkelijker en effectiever uit te zetten, is verblazen. Bij deze techniek worden natuurlijke vijanden met verblaasapparaten zoals de Airobug en de (Mini-)Airbug als een ‘deken’ over het gewas verdeeld.

Waarom verblazen?

  • U bent verzekerd van een uniforme verdeling van natuurlijke vijanden. Daardoor stijgt de effectiviteit van geïntegreerde gewasbescherming.
  • In vergelijking met het traditionele uitzetten kost verblazen uw medewerkers veel minder tijd. Afhankelijk van het gewas bent u daardoor tot 80 procent minder uren kwijt!
  • In één en dezelfde arbeidsgang kunt u met een verblaasapparaat meerdere natuurlijke vijanden uitzetten. Zo zijn bijvoorbeeld combinaties tegen trips, spint en witte vlieg eenvoudig mogelijk.

Met welk systeem?

  • Airobug, voor het grote werk
  • Airbug, flexibel inzetbaar
  • Mini-Airbug, flexibel inzetbaar

Er zijn meerdere systemen om natuurlijke vijanden te verblazen. Welk systeem u kiest, heeft vooral te maken met uw bedrijf. De oppervlakte is bepalend, de inrichting van uw bedrijf speelt mee: teelt u op betonvloeren of op teelttafels? Heeft u een buisrail- of een monorailsysteem? Hoe is de situering van goten en bevestigingsdraden?

Bekijk filmpje verblazers op YouTube

Bekijk hier onze folder in PDF