In 1987 werd bekend dat hommels een prima alternatief zijn voor handmatige bestuiving van tomaat. Koppert is toen direct begonnen met het kweken van de aardhommel Bombus terrestris. Inmiddels worden hommels wereldwijd gebruikt voor de bestuiving in tomaat. Met als resultaat enorme besparingen op arbeidskosten, verbetering in vruchtkwaliteit en soms zelfs productieverhoging.

Het kwaliteitsproduct NATUPOL is hierdoor een begrip geworden. De revolutionaire vinding van WIRELESS BEEHOME zorgt ervoor dat NATUPOL ook in belichte teelten goed functioneert.

De laatste jaren heeft het gebruik van hommels zich uitgebreid naar een reeks andere teelten. Het krachtige product TRIPOL staat borg voor uitstekende bestuiving van veel fruitgewassen, binnen en buiten. Lees hier meer over TRIPOL. Ook in het vak van de veredeling hebben hommels hun plaats gevonden.

De voordelen van natuurlijke bestuiving met hommels voor de gebruiker zijn legio:

  • arbeidsbesparing
  • kwaliteitsverbetering
  • productieverhoging
  • bestuiving minder afhankelijk van het weer of van nature aanwezige bestuivers
  • beter werkklimaat door verlaging van de hoeveelheid stuifmeel in de kaslucht

In de zaadteelt wordt voor de bestuiving steeds meer gebruik gemaakt van vliegen. Als aanvulling op haar bestuivingsprogramma verkoopt Koppert onder de productnaam Natupol Fly vanaf begin 2010 de vlieg Lucilia sericata. Natupol Fly kan goed gebruikt worden in combinatie met hommels en bijen.

Toepassingen
<link producten bestuiving producten-bestuiving-hommels detail natupol external-link-new-window external link in new>NATUPOL en <link producten bestuiving producten-bestuiving-hommels detail tripol-1 external-link-new-window external link in new>TRIPOL zijn toepasbaar in veel gewassen. Hieronder staan de belangrijkste gewassen genoemd waar hommels een rol kunnen spelen als bestuiver. Klik op de naam van een gewas en u vindt de relevante informatie en adviezen. Klik op de handelsnaam en u vindt de gebruiksaanwijzing van het betreffende product.

Natupol Fly wordt toegepast in de zaadteelt. Het product is eenvoudig in gebruik en bijzonder geschikt voor kleinere oppervlakten. Voor meer info klikt u op de handelsnaam van het product. Ook vindt u hier meer informatie over het gebruik van Natupol Fly.

Gewassen voor natuurlijke bestuiving
Groenteteelt
Fruitteelt
Zaadteelt