Koppert Biological Systems respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake commerciële diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende zakelijke relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand.

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?
Website bezoek en analytics
Wanneer u onze website bezoekt zal uw browser bepaalde gegevens naar onze webserver versturen. Op basis van deze gegevens kunnen wij u de juiste informatie op de website tonen. In dit kader worden de volgende gegevens verzameld:

 • IP-adres
 • eventuele gebruikersnaam
 • datum en tijdstip van toegang
 • tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van het verzoek (specifieke site)
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • verzonden gegevensvolume
 • website waar het verzoek vandaan komt
 • browser, taalinstellingen, versie van het browsersoftware-besturingssysteem

Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ook kunnen wij hiermee de werking van de website optimaliseren. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt de Google Analytics-informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om zijn adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Koppert Biological Systems heeft hier geen invloed op.

Profiling
Met behulp van externe software van een gespecialiseerde dienstverlener kunnen wij een koppeling maken tussen de gegevens verzameld binnen Google Analytics en de door u persoonlijk verstrekte gegevens. Deze gegevens worden in een overzichtelijk profiel weergeven. In het profiel overzicht zijn per bezoeker alle verzamelde persoonsgegevens te zien en wordt er in een tijdlijn weergegeven welke pagina’s de bezoeker heeft bekeken en wat de bezoeker allemaal gedaan heeft op de pagina. Door deze data te verzamelen kunnen wij leads onderscheiden binnen onze bezoekers op de website en deze naar wens segmenteren.

Nieuwsbrieven
Op onze website kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Indien u hier toestemming voor geeft, zullen we het e-mailadres dat u opgeeft registreren en gebruiken om de nieuwsbrief naar te verzenden. Om gepersonaliseerde nieuwsbrieven te ontvangen vragen wij u de volgende informatie te verstrekken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Geslacht
 • Land
 • Emailadres
 • Voorkeur voor gewasgroepen

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Als u onze nieuwsbrief ontvangt en u wilt uw persoonsgegevens wijzigen of u afmelden voor de nieuwsbrief, klik dan op de link Wijzigen of afmelden in de nieuwsbrief. U kunt ook uw verzoek per e-mail sturen naar info(at)Koppert.nl t.a.v. de afdeling Marketing. Er worden geen adressen weggegeven, verkocht, verhuurd of op enige andere wijze beschikbaar gemaakt voor derde partijen. Alle mailingen worden gemaakt met technologie die geen adressen aan andere ontvangers onthult.

U kunt uw toestemming om onze nieuwsbrief nog verder te ontvangen steeds met toekomstige werking intrekken. Om kennis te geven van uw verzoek tot uitschrijving kunt u gebruikmaken van de desbetreffende link die in alle nieuwsbrieven is opgenomen.

Contactformulieren
U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactformulieren op onze website. U kunt hiervoor de volgende informatie verstrekken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Emailadres
 • Gewas
 • Telefoonnummer

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken de informatie die u via het contactformulier hebt verstrekt voor het verwerken van uw specifieke verzoek. Daarnaast worden enkele van deze gegevens gekoppeld aan uw zoek- en klikgedrag op de website. Door deze data te verzamelen kunnen wij leads onderscheiden binnen onze bezoekers op de website en deze naar wens segmenteren.

Externe diensten of content op onze website

Onze website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van de website. Dit betekent niet automatisch dat Koppert verbonden is aan deze andere sites of eigenaren daarvan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Voor meer informatie met betrekking tot de omvang en het doel van dergelijke verzameling en verwerking van uw gegevens kunt u de privacyverklaringen van de aanbieders raadplegen, van wie we diensten en/of content opnemen en die in die context verantwoordelijk zijn voor de bescherming van uw gegevens:

Grondslagen van verwerkingen
Onze gegevensverwerking baseren wij op de volgende grondslagen:

 • Toestemming van de betrokken persoon.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 • Uitvoering overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang

Plaatsen van cookies
Wij maken op onze website gebruik van zogenaamde “cookies“. Een cookie is een klein tekstbestand dat via uw browser wordt opgeslagen op uw computer op het moment dat u de website bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. De opgeslagen informatie verstuurt uw browser opnieuw naar ons bij uw volgende bezoek aan onze website.

Welke cookies gebruiken wij?
We maken een onderscheid tussen verschillende categorieën van cookies. Lees meer in onze cookie-verklaring.

Functionele cookies of noodzakelijke cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan opgeslagen browserinstellingen zodat u onze website optimaal op uw beeldscherm kunt bekijken.

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij met hulp van derden statistieken over hoe onze website gebruikt wordt. Door het websitegebruik te meten, kunnen we onze website verder optimaliseren in het voordeel van onze gebruikers.

Onder voorbehoud van uw toestemming
Wij gebruiken enkel optionele cookies als wij daarvoor vooraf uw toestemming hebben verkregen. Bij uw eerste bezoek aan onze Website zal een banner verschijnen, waarin u om uw toestemming wordt gevraagd voor het plaatsen van optionele cookies. Als u uw toestemming geeft, zullen we een cookie op uw computer plaatsen en zal de banner niet meer verschijnen zolang de cookie actief is. Na het einde van de levensduur van de cookie of wanneer u de cookie verwijdert, zal de banner bij uw volgende bezoek aan onze website opnieuw verschijnen en u opnieuw om uw toestemming vragen.

Verwerking door derden
Voor de verwerking van uw gegevens wordt tot op zekere hoogte gebruik gemaakt van gespecialiseerde dienstverleners. Die dienstverleners worden door ons zorgvuldig uitgekozen. In overeenstemming met onze verwerkersovereenkomsten zullen zij enkel persoonsgegevens verwerken in opdracht van Koppert en in overeenstemming met onze richtlijnen.

Hoelang worden de persoonsgegevens bewaard?
Koppert bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, het gerechtvaardigd belang en conform de wettelijke bewaartermijnen.

Waar worden uw gegevens bewaard?
Uw data wordt opgeslagen in beveiligde datacenters van onze gespecialiseerde dienstverleners in Duitsland. Wij maken gebruik van Google Analytics, data vanuit deze tool wordt overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten.

Hoe houden we uw informatie veilig?
De veiligheid van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onze medewerkers die persoonsgegevens verwerken, worden in het bijzonder tot geheimhouding van gegevens verplicht en moeten zich daaraan houden.

Uw persoonsgegevens worden, ter beveiliging, versleuteld verzonden; voor de communicatie via uw internetbrowser gebruiken wij bijvoorbeeld SSL=secure socket layer. Dit kunt u herkennen aan het slotsymbool dat uw browser bij een SSL-verbinding laat zien.

Uw rechten
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via privacy(at)koppert.com .

 • Informatie en inzage: Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen u dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? U kunt dan een verzoek doen tot rectificatie, die wij zullen beoordelen.
 • Vergetelheid: U kunt een verzoek doen tot de verwijdering van uw gegevens. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.
 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van mailingen. Als u toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kunt u contact met ons opnemen.
 • U heeft het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Nederlandse privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Contact
Voor alle vragen in verband met gegevensbescherming kunt u gebruik maken van ons contactformulier op de website of rechtstreeks contact opnemen via privacy(at)koppert.com.

Adresgegevens Koppert Biological Systems:
Postbus 155
2650 AD Berkel en Rodenrijs
Nederland
Tel: +31 (0) 10 514 04 44

Wijziging van Privacyverklaring
We kunnen onze Privacyverklaring van tijd tot tijd updaten. Updates van onze Privacyverklaring zullen op onze website worden gepubliceerd. Alle wijzigingen worden van kracht op het ogenblik van de publicatie op onze website. Daarom raden wij u aan de website regelmatig te bezoeken zodat u op de hoogte blijft van mogelijke updates.

Laatste update: 12 juni 2018