Deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en zal regelmatig worden bijgesteld. Koppert Biological Systems kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die op deze website kunnen voorkomen.

Koppert Biological Systems kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade aan computer hard en software, virussen en andere ongemakken en/of verlies aan tijd, door het gebruik van deze website.

De gehele inhoud van deze website, inclusief alle grafische en fotografische afbeeldingen, valt onder het copyright van Koppert Biological Systems, tenzij anders vermeld.

Niets van wat voorkomt op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koppert Biological Systems.

Indien u toestemming krijgt een afbeelding te gebruiken voor publicatie, dan dient u te allen tijde de volgende bronvermelding te vermelden: Koppert Biological Systems

De Algemene Voorwaarden liggen bij ons kantoor ter inzage en zullen op uw verzoek worden toegezonden. Indien u gebruik maakt van onze website verklaart u de gelding van onze Algemene Voorwaarden te aanvaarden.

"Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, overeenkomsten van koop- en verkoop en werkzaamheden die wij aangaan. Tevens zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle door ons verstrekte adviezen." (art. 2.1)

Koppert Biological Systems
Postbus 155
2650 AD Berkel en Rodenrijs
T: (+31) 010 5140444
F: (+31) 010 5115203
W: www.koppert.nl
E: info@spam-protectkoppert.nl
Kamer van Koophandel Haaglanden 27216926
BTW nummer NL003657061B01