Gebruik maken van de kracht van de natuur. Dat doet Koppert al decennia met biologische gewasbescherming en natuurlijke bestuiving. We willen u als teler echter ook bewust maken van het belang van een gezonde bodem en helpen het bodemleven te stimuleren en in evenwicht te brengen. .

Je bent wat je eet, wordt wel eens gezegd. Wie optimaal wil functioneren, doet er vooral goed aan een gezond en uitgebalanceerd voedingspatroon op na te houden. Net als mensen zijn ook planten afhankelijk van hun voeding voor hun functioneren en voortbestaan. Hoewel we inmiddels ontzettend veel weten van de manier waarop planten groeien, bloeien en vrucht dragen, blijven problemen door plagen en ziekten een bedreiging vormen voor de teelt.

Chemie en ontsmetting ontoereikend
Naast de gewone plagen en schimmelziekten komen er ook steeds meer bacterie- en virusziekten voor. Als reactie hierop zetten bedrijven in op een steeds verdergaande bedrijfshygiëne en een frequentere toepassing van ontsmettingsmiddelen.
Het nadeel van ontsmettingsmiddelen en chemische gewasbeschermingsmiddelen is dat ze in veel gevallen maar korte tijd effectief zijn. Vaak wordt alleen een deel van de populatie van de ziekteverwekker gedood en/of er ontstaat resistentie.

Bodemweerbaarheid voor een vitaal gewas
Voortdurend onderzoek brengt nieuwe inzichten. Zo zijn we er bij Koppert van overtuigd dat bodemweerbaarheid de sleutel is tot een gezonde en vitale plant. En dat we die ook kunnen beïnvloeden met de juiste producten. Door nuttige bacteriën en schimmels in bodem of substraat te stimuleren en in evenwicht te brengen, komen ziektewerende stoffen ter beschikking voor de plant en worden voedingsstoffen beter opneembaar. Dat heeft een positieve invloed op de vitaliteit en weerbaarheid van de plant.

Gezonde plant verhoogt de bedrijfszekerheid
Een gezonde, weerbare plant is minder gevoelig voor ziekten als pythium, fusarium, meeldauw en botrytis. Als gevolg daarvan kunnen de chemische gewasbeschermingsmiddelen vaker in de kast blijven. En dat is weer gunstig voor de productie en het uiteindelijke eindproduct. Supermarkt en consument vragen immers in toenemende mate om gezonde producten met zo min mogelijk residu. Voor telers is de bedrijfszekerheid van de teelt beter gewaarborgd. Er is namelijk sprake van beperktere uitval en productieverlies doordat ziekten en plagen minder optreden en bovendien ook nog eens beter beheersbaar zijn.