EN - ES - PL - NL - FR - DE

Neveneffecten

Informatie zoeken:
Nuttige organismen - zoekoptie voor nuttige organismen
Na klikken op Nuttige organismen boven in het linker menu en ook bij de start van deze pagina wordt een lijst getoond met alle organismen waarvan neveneffecten bekend zijn
Door te klikken op één organisme, wordt deze in het invoerveld boven in het menu gezet en wordt er een lijst getoond van alle chemische werkzame stoffen die neveneffecten hebben op het gekozen organisme.
Door te klikken op een werkzame stof wordt een tabel getoond (of uitgebreid) met de corresponderende neveneffecten.
Pesticiden - zoekoptie voor werkzame stoffen of handelsnamen van chemische middelen
Kies in uitklapmenu Pesticiden werkzame stoffen of handelsnamen
Door in het invoerveld de eerste letter(s) van de gezochte werkzame stof of handelsnaam in te voeren worden de corresponderende items in een keuzelijst getoond. Van de handelsnamen worden tussen haakjes de werkzame stof getoond.
Door te klikken op één item wordt deze in het invoerveld boven in het menu gezet en wordt er een lijst getoond van alle nuttige organismen die neveneffecten vertonen in combinatie met het gekozen item.
Door te klikken op een nuttig organisme wordt een tabel getoond (of uitgebreid) met de corresponderende neveneffecten.
De tabel kan worden uitgebreid tot maximaal 7 werkzame stoffen en 7 nuttige organismen.
In de tabel kunnen items (nuttige organismen of werkzame stoffen) worden verwijderd door te klikken op het rode min-teken bij betreffend item
Door in de tabel te klikken op het groene plus-teken bij een item wordt dit item in het linker menu getoond met alle mogelijke combinaties.

Voor een vereenvoudigde versie van dit menu (zonder javascript) verwijzen wij u naar de toepassing voor PDA: www.koppert.mobi/nl/neveneffecten/

Disclaimer
De Koppert-database voor neveneffecten is bedoeld als richtlijn op basis waarvan het effect
van pesticiden op nuttige organismen kan worden beoordeeld. De resultaten in de praktijk
kunnen afwijken van wat in de database voor neveneffecten wordt vermeld. Dit heeft te maken
met meerdere factoren, zoals het aantal behandelingen, de gebruikte hoeveelheid van het
actieve bestanddeel, de temperatuur, de instraling, de fase van het gewas, het type substraat,
et cetera. Koppert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor nadelige effecten die voortkomen
uit het gebruikvan de gegevens in de lijst.

legenda  toelichting  printversie  opnieuw
Legenda sluiten
Natuurlijke vijanden
  • Ongevaarlijk < 25% reductie
  • Weinig gevaarlijk 25 - 50% reductie
  • Matig gevaarlijk 50 - 75% reductie
  • Zeer gevaarlijk > 75% reductie
  • Effect/nawerking onbekend
Nawerking wordt uitgedrukt in aantal weken!
Bestuivers
  • Geen actie
  • Afdekken
  • Verwijderen
  • Niet te combineren
  • Effect/nawerking onbekend
Nawerking wordt uitgedrukt in aantal dagen!
Toepassingsmethoden
SP = spuiten; A = aangieten; FOG = foggen; GR = granulaat; IN = insmeren; LVM = laag volume methode; O = overig; RK = roken; ST = stuiven; STR = strooien; TMX = tankmix